II Niedziela Wielkiego Postu

Kościół do nas dzisiaj stosuje naukę Jezusową na Taborze daną trzem uczniom wybranym. Zbawiciel szedł do Jerozolimy na uroczysty obchód świąt wielkanocnych. Ostatnia to była Jego Pascha na ziemi; rozpoczynała się jeszcze ofiarowaniem symbolicznego baranka, którego miejsce pod koniec zajmie Baranek Boży, grzechy świata gładzący na ołtarzu Krzyża, Czy długi trzyletni okres poufnego przestawania z Jezusem…

Read More →

I Niedziela Wielkiego Postu

W wielkopostnym okresie najpierwsza Niedziela jest równocześnie jedną z najbardziej uroczystych w ciągu roku. Przywilejem jej wyłącznym, przez Stolicę Apostolską rozszerzonym później na wszystkie niedziele Wielkiego Postu, osobną Konstytucją Divino afflatu, to bezwględna przewaga nad każdym świętem, czy miejscowego Patrona, czy nawet rocznicy poświęcenia kościoła. W najdawniejszych kalendarzach liturgicznych zwana Niedzielą Invocabit, dla pierwszych słów Introitu…

Read More →

Nowi postulanci

W pierwszą niedzielę Adwentu, 1 grudnia 2013 roku, postulat w poznańskiej Kapitule Arcykonfraterni św. Szczepana rozpoczęło 5 osób. Są nimi: Kasper Piskorski, Michał Ratajczak, Krzysztof Baranowski oraz Szymon Czarnecki. Postulantom życzymy wielu łask Bożych oraz jak najlepszego opanowania sztuki służenia przy ołtarzu. Czytających tę informację prosimy o modlitwę w ich intencji.

Poświęcenie kaplicy i wizyta x. Pflugera

W dniach 23-24 listopada 2013 roku kaplicę poznańską odwiedził w ramach wizyty kanonicznej pierwszy asystent przełożonego generalnego FSSPX x. Mikołaj Pfluger. Wizyta ta, połączona z poświęceniem nowej kaplicy, stała się okazją do zaprezentowania umiejętności służby liturgicznej członków poznańskiej kapituły Arcykonfraterni. Było to możliwe w trzech wydarzeniach: poświęcenie kaplicy, Msza Święta śpiewana (oba w sobotę) oraz…

Read More →

Symbolika świec

Przedstawienie symboliki świec wymaga na początku wyjaśnienia czym jest symbol i jakie ma znaczenie w liturgii. Słowo symbol pochodzi z języka greckiego i oznacza znak, zbliżenie, porównanie służące do zrozumienia czy przypomnienia sobie jakiejś rzeczy. Stosując to pojęcie w kwestiach religijnych, można przyjąć, że symbolem religijnym jest wyrażenie prawdy religijnej za pomocą formy zewnętrznej. Stąd…

Read More →

Nowi członkowie

Dnia 29 września 2013 roku do poznańskiej kapituły Arcykonfraterni św. Szczepana zostali przyjęci nowi członkowie. Są to: Wojciech Woszczyło oraz Łukasz Pawlak.