II Niedziela Męki Pańskiej czyli Palmowa

Pan Jezus dzisiaj w towarzystwie Apostołów spieszy do Jeruzalem, w Betanii pozostawiając umiłowaną Matkę, pod opieką świętych niewiast. Do stolicy zdąża, aby w jej murach przeżyć chwilę tryumfu, poprzedzającą godziny hańby i ukrzyżowania. Dosłownie dziś mają się ziścić przepowiednie ogłaszające Mesjasza Królem narodu wybranego. Ziścić się mają pod wrażym okiem Rzymian, pysznych władców świata, gnębicieli…

Read More →

I Niedziela Męki Pańskiej

Tymi słowami Dawida rozpoczyna Kościół dzisiejszą Jutrznię, tchnącą prawdziwą powagą. Chrześcijanie dawniejsi, w niedziele i uroczyste święta tłumnie uczestniczący w nabożeństwie nocnym, modlitwę taką uważali sobie za obowiązek i szczęście prawdziwe, niepojęcie blisko zżywające człowieka z mocarną modlitwą Chrystusowej Oblubienicy. Z biegiem wieków, zbożny ten zwyczaj zaciera się nie tylko u ogółu wiernych. W opustoszałych…

Read More →

IV Niedziela Wielkiego Postu

Od pierwszych słów Introitu – Lætáre nazwana jest czwarta niedziela Postu, jedna z najsławniejszych w liturgicznym cyklu. Kościół zawiesza dzisiaj  smutek obrzędów pokutnych; o radości mówią nam śpiewy mszalne, odzywają się organy, milczące poprzedzających trzech niedzieli, Diakon przywdziewa dalmatykę, a tunikę subdiakon; wolno wreszcie na różową barwę zmienić pokutny fiolet szat liturgicznych. Przypominamy sobie te same zarządzenia…

Read More →

Nowi członkowie Archikonfraterni

Dnia 19 marca 2014 roku, w święto św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny oraz Patrona Kościoła Powszechnego, do poznańskiej kapituły Archikonfraterni zostali przyjęci nowi członkowie. Są to: Kasper Piskorski oraz Michał Ratajczak. Ceremonii przyjęcia przewodził dyrektor poznańskiej kapituły, X. Jan Jenkins. Obecnie poznańska kapituła Archikonfraterni liczy dziesięć osób, w tym: – 3 w stopniu Mistrza…

Read More →

III Niedziela Wielkiego Postu

Pamiętamy z pierwszej Niedzieli rozważania o Chrystusowych pokusach na puszczy. Widokiem tym Kościół krzepił odwagę Chrześcijan w potrójnej na ziemi walce: z ciałem, światem i szatanem – i sposobu tej walki uczył ukazaniem Boskiego Wzoru naszego. W tym samym celu przytacza dzisiaj z Ewangelii św. Łukasza ustęp mówiący o potędze i przebiegłości niewidzialnych wrogów człowieka….

Read More →

II Niedziela Wielkiego Postu

Kościół do nas dzisiaj stosuje naukę Jezusową na Taborze daną trzem uczniom wybranym. Zbawiciel szedł do Jerozolimy na uroczysty obchód świąt wielkanocnych. Ostatnia to była Jego Pascha na ziemi; rozpoczynała się jeszcze ofiarowaniem symbolicznego baranka, którego miejsce pod koniec zajmie Baranek Boży, grzechy świata gładzący na ołtarzu Krzyża, Czy długi trzyletni okres poufnego przestawania z Jezusem…

Read More →

I Niedziela Wielkiego Postu

W wielkopostnym okresie najpierwsza Niedziela jest równocześnie jedną z najbardziej uroczystych w ciągu roku. Przywilejem jej wyłącznym, przez Stolicę Apostolską rozszerzonym później na wszystkie niedziele Wielkiego Postu, osobną Konstytucją Divino afflatu, to bezwględna przewaga nad każdym świętem, czy miejscowego Patrona, czy nawet rocznicy poświęcenia kościoła. W najdawniejszych kalendarzach liturgicznych zwana Niedzielą Invocabit, dla pierwszych słów Introitu…

Read More →

Biblioteka

Na stronie Arcykonfraternii od dzisiaj można korzystać z nowego działu „Biblioteka”. W dziale tym będą umieszczane różnego rodzaju dokumenty, opracowania, książki dotyczące takich tematów jak: służba liturgiczna, rok liturgiczny, itp. Zachęcamy (nie tylko ministrantów) do korzystania z tych materiałów, gdyż poznanie liturgii pozwoli lepiej w niej uczestniczyć oraz głębiej wniknąć w wiarę Kościoła.

Nowi postulanci

W pierwszą niedzielę Adwentu, 1 grudnia 2013 roku, postulat w poznańskiej Kapitule Arcykonfraterni św. Szczepana rozpoczęło 5 osób. Są nimi: Kasper Piskorski, Michał Ratajczak, Krzysztof Baranowski oraz Szymon Czarnecki. Postulantom życzymy wielu łask Bożych oraz jak najlepszego opanowania sztuki służenia przy ołtarzu. Czytających tę informację prosimy o modlitwę w ich intencji.