Zmiany Dyrektorów Archikonfraterni

Od sierpnia 2016 r. nowym krajowym Dyrektorem Archikonfraterni św. Szczepana (a zarazem Dyrektorem oddziału warszawskiego) został ksiądz Hubert Kuszpa FSSPX, który zastąpił księdza Szymona Bańkę FSSPX. Ksiądz Marian Kowalski FSSPX został Dyrektorem poznańskiego oddziału, również zastępując w tej roli księdza Szymona Bańkę.