Zmiany Dyrektorów Archikonfraterni

Od sierpnia 2016 r. nowym krajowym Dyrektorem Archikonfraterni św. Szczepana (a zarazem Dyrektorem oddziału warszawskiego) został ksiądz Hubert Kuszpa FSSPX, który zastąpił księdza Szymona Bańkę FSSPX. Ksiądz Marian Kowalski FSSPX został Dyrektorem poznańskiego oddziału, również zastępując w tej roli księdza Szymona Bańkę.

Obchody FSSPX 1050-lecia chrztu Polski w Gnieźnie – 3 maja 2016 r.

Ministranci będący członkami (lub przygotowującymi się do wstąpienia) poznańskiej Archikonfraterni św. Szczepana mieli okazję po raz trzeci w swej historii służyć do Mszy z wyższą asystą, a potem uczestniczyć w procesji do gnieźnieńskiej katedry. Pierwszy raz natomiast była to Msza w warunkach „polowych” (z uwagi na liczbę wiernych) i z udziałem także najmłodszych ministrantów, którzy…

Read More →

Duch służby przy ołtarzu: o miłości ministranta do naszej Pani

Bycie katolikiem oznacza w sposób naturalny i wręcz konieczny, miłość do Najświętszej Dziewicy Maryi. Któż mógłby powiedzieć: „Kocham naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jemu służę”, a z drugiej strony stwierdzić: „Nie troszczę się o Jego Matkę”? Rzecz taka jest wręcz niemożliwa, wewnętrznie sprzeczna! Jeśli kochasz Zbawiciela i stawiasz się w rzędzie Jego sług, musisz pozostawać…

Read More →

Inauguracja kapituły w Warszawie

10 stycznia w warszawskim kościele FSSPX pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.Panny została odprawiona uroczysta Msza św. inaugurująca działalność miejscowej kapituły Archikonfraterni, której dyrektorem został ks. Bańka. Podczas Mszy, którą sprawował ks. Dawid Wierzycki z asystą ks. ks. Łukasza Webera i Konstantyna Najmowicza, do bractwa ministranckiego przyjęto 11 chłopców i mężczyzn – od uczniów szkoły podstawowej po studentów….

Read More →

Ceremonia przyjęcia nowych członków i awansu

W Niedzielę Świętej Rodziny miała miejsce czwarta już w Poznaniu ceremonia Archikonfraterni św. Szczepana. Nowymi członkami zostali Abraham Prager, Maksymilian Ratajczak i Maksymilian Feliński, a na wyższy stopień (Starszego Akolity) awansował Marceli Piskorski. W ten sposób poznańska kapituła osiągnęła liczbę jedenastu członków, a kolejnych pięciu kandydatów stawia swe pierwsze kroki jako służący przy ołtarzu.

Święto Św. Teresy od Dzieciątka Jezus – warsztaty ministranckie

3 października, w święto Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, odbyły się kolejne warsztaty dla ministrantów, a pierwsze pod kierownictwem nowego duszpasterza poznańskiej kaplicy – księdza Szymona Bańki. Po Mszy Świętej i adoracji Najświętszego Sakramentu, uczestnicy zjedli wspólnie śniadanie i przystąpili do części teoretycznej i praktycznej(ćwiczeń w grupach). Po warsztatach kilkunastu służących przy ołtarzu (w tym kilku początkujących, w wieku 7-8 lat) mogło odpocząć…

Read More →

Święto św. Andrzeja Boboli – kolejne warsztaty ministranckie

W sobotę 16 maja br., w dniu liturgicznego wspomnienia św. Andrzeja Boboli – patrona Polski, w poznańskiej kaplicy Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X odbyły się warsztaty ministranckie. Szkolenie, poprzedzone śpiewaną Mszą św., poprowadził ks. Hubert Kuszpa FSSPX, który duszpasterzuje wspólnocie wiernych skupionej wokół kaplicy p.w. św. Józefa. Uczestnicy – dziewięciu ministrantów różnych stopni i różnego…

Read More →

Święto św. Jana Bosco – Msza Święta oraz wyprawa do muzeum

W sobotę, 31 stycznia 2015 r., w poznańskiej kaplicy FSSPX uroczyście obchodzono święto św. Jana Bosco, „Ojca i nauczyciela młodzieży”. Po różańcu, o godzinie 8 ksiądz Hubert Kuszpa celebrował śpiewaną Mszę Świętą i wygłosił kazanie (na podstawie jednej z opowieści świętego, którą opowiadał swoim wychowankom), a służyli przede wszystkim najmłodsi członkowie Konfraterni. Tuż po wspólnym…

Read More →

Modlitwa św. Piusa X o wybór właściwego zawodu

Boże, Ty jesteś Bogiem mądrości i rady. Ty przenikasz moje serce i wiesz, że mam dobre chęci wyłącznie Tobie się podobać i także przy wyborze mego zawodu tylko Twoimi świętymi planami się kierować. Za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, mojej Matki i mojego świętego Patrona pozwól mi rozpoznać, który zawód powinienem wybrać. Pomóż mi także go zdobyć, abym…

Read More →