2 lutego (Oczyszczenie NMP) – obłóczyny członka Konfraterni w Zaitzkofen

2 lutego w seminarium FSSPX w Zaitzkofen członek Archikonfraterni św. Szczepana – Sebastian Koliński (trzeci od lewej w tylnym rzędzie) – zostanie obłóczony. Zachęcamy do modlitwy w jego intencji! Święty Szczepanie – módl się za nim!

Neueintritte