Poświęcenie kaplicy i wizyta x. Pflugera

W dniach 23-24 listopada 2013 roku kaplicę poznańską odwiedził w ramach wizyty kanonicznej pierwszy asystent przełożonego generalnego FSSPX x. Mikołaj Pfluger. Wizyta ta, połączona z poświęceniem nowej kaplicy, stała się okazją do zaprezentowania umiejętności służby liturgicznej członków poznańskiej kapituły Arcykonfraterni. Było to możliwe w trzech wydarzeniach: poświęcenie kaplicy, Msza Święta śpiewana (oba w sobotę) oraz…

Read More →

Symbolika świec

Przedstawienie symboliki świec wymaga na początku wyjaśnienia czym jest symbol i jakie ma znaczenie w liturgii. Słowo symbol pochodzi z języka greckiego i oznacza znak, zbliżenie, porównanie służące do zrozumienia czy przypomnienia sobie jakiejś rzeczy. Stosując to pojęcie w kwestiach religijnych, można przyjąć, że symbolem religijnym jest wyrażenie prawdy religijnej za pomocą formy zewnętrznej. Stąd…

Read More →

Ministrant – Sługa Chrystusa

„Służyć przy ołtarzu… jest najwyższym przywilejem (z wyłączeniem kapłaństwa), którego może dostąpić osoba świecka”.1 Słowa te, wyjęte z podręcznika amerykańskiej kapituły Arcykonfraterni św. Szczepana, w sposób jasny i prosty ukazują główną powinność i istotę bycia ministrantem: służbę. Służbę, będącą wielkim darem łaski, wyróżnieniem, zaszczytem. Służbę, wypływającą z przywileju, niosącą jednak ze sobą także odpowiednie obowiązki….

Read More →

Słownik pojęć po łacinie (cz. I)

In plano – na podłodze (dotyczy Sanktuarium, czyli części Prezbiterium najbliższej ołtarzowi), Kredencja – stolik, na którym podczas Mszy Świętej stoją m. in. ampułki, patena, dzwonki i inne potrzebne przedmioty. Predella – część ołtarza spoczywająca na mensie, stanowiąca podstawę retabulum. Może być rzeźbiona lub dekorowana malowidłem. Sedilla – krzesło lub ławka, na której siedzi Celebrans…

Read More →

Rycerze przy Ołtarzu i Rycerze w każdym miejscu

Rycerze Ołtarza to tytuł, który nie jest nadawany ani dziewczętom, ani zniewieściałym chłopcom! Ołtarz jest skałą, na której Nasz Pan, Nasz Baranek, jest wywyższony w bezkrwawy sposób! Wy, chłopcy, służący przy tej Tajemnicy, powinniście do niej przystępować jak mężczyźni do swojego najważniejszego obowiązku, a zarazem największego przywileju! Z tego powodu żaden mięczak nie podąży za…

Read More →

Nowi członkowie

Dnia 29 września 2013 roku do poznańskiej kapituły Arcykonfraterni św. Szczepana zostali przyjęci nowi członkowie. Są to: Wojciech Woszczyło oraz Łukasz Pawlak.