Słownik pojęć po łacinie (cz. I)

In plano – na podłodze (dotyczy Sanktuarium, czyli części Prezbiterium najbliższej ołtarzowi),

Kredencja – stolik, na którym podczas Mszy Świętej stoją m. in. ampułki, patena, dzwonki i inne potrzebne przedmioty.

Predella – część ołtarza spoczywająca na mensie, stanowiąca podstawę retabulum. Może być rzeźbiona lub dekorowana malowidłem.

Sedilla – krzesło lub ławka, na której siedzi Celebrans lub asysta (Diakon, Subdiakon)

Per breviorem – ogólnie: krótką drogą. Dotyczy tego, jak Celebrans (też asysta) idzie do Predelli lub przemieszcza się od Predelli do Sedilli, a także jak ministranci podchodzą i odchodzą od Predelli oraz przemieszczają się w obrębie Sanktuarium. W pierwszym aspekcie oznacza najkrótszą, prostą drogę. W drugim aspekcie oznacza najczęściej poruszanie się po przekątnej od miejsca na środku przed ołtarzem in plano do jednego z boków Ołtarza (np. przy przenoszeniu mszału i welonu po ablucjach) i ma ono miejsce wtedy, gdy ministrant niesie jakiś przedmiot do lub od ołtarza.

Per longiorem – ogólnie: długą drogą. Dotyczy tego, jak Celebrans (też asysta) idzie do Predelli lub przemieszcza się między Predellą a Sedillą, a także jak ministranci podchodzą i odchodzą od Predelli oraz przemieszczają się w obrębie Sanktuarium. W pierwszym aspekcie oznacza drogę z przyklęknięciem in plano przed środkiem Ołtarza. W drugim aspekcie oznacza najczęściej odejście od Ołtarza po położeniu na nim przedmiotu, który się niosło, obrót na zewnątrz ołtarza i obejście dookoła pierwszego stopnia w celu powrotu do Kredencji czy na miejsce, gdzie ministrant będzie klęczał.