Per breviorem czy per longiorem? O zasadzie umiarkowania podczas służenia przy Ołtarzu.

W Ewangelii św. Marka doskonałość człowieczeństwa Chrystusa wyrażona jest zdaniem: „Wszystko uczynił dobrze”1. Wielu pisarzy duchowych, zwłaszcza tych wywodzących się z kręgów klasztornych, z uwagą rozważało te fragmenty Ewangelii, w których pochwała Zbawiciela brzmi tak jasno. Z ich dzieł, powstałych w oparciu o słowa Ewangelisty – „Wszystko uczynił dobrze”, możemy czerpać wzory do spełniania prostych…

Read More →

Członkowie Archikonfraterni pielgrzymowali na Jasną Górę (4-15 sierpnia)

Sześciu członków poznańskiej kapituły Konfraterni uczestniczyło w XX Międzynarodowej Pielgrzymce Tradycji Katolickiej z Warszawy Radości do Częstochowy. Czterech przeszło całą trasę (dwu kolejnych dołączyło w środku) z czerwonym sztandarem Konfraterni i pokłoniło się Niepokalanej na Jasnej Górze. Była też okazja by służyć do codziennych porannych Mszy w goszczących pielgrzymkę wioskach. Do pielgrzymki w niektóre dni (w tym w…

Read More →

Wycieczka Konfraterni do Econe i Zaitzkofen (23-29 czerwca).

2 członków z poznańskiej oraz 3 członków z wrocławskiej kapituły Archikonfraterni św. Szczepana udało się 23 czerwca pod przewodnictwem księdza Jana Jenkinsa w tygodniową podróż do Bawarii i Szwajcarii. Głównym celem było uczestniczenie w Mszach Świętych w seminariach Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X podczas których odbywały się święcenia nowych kapłanów (27 i 28 czerwca), ale przy okazji…

Read More →

II Niedziela Męki Pańskiej czyli Palmowa

Pan Jezus dzisiaj w towarzystwie Apostołów spieszy do Jeruzalem, w Betanii pozostawiając umiłowaną Matkę, pod opieką świętych niewiast. Do stolicy zdąża, aby w jej murach przeżyć chwilę tryumfu, poprzedzającą godziny hańby i ukrzyżowania. Dosłownie dziś mają się ziścić przepowiednie ogłaszające Mesjasza Królem narodu wybranego. Ziścić się mają pod wrażym okiem Rzymian, pysznych władców świata, gnębicieli…

Read More →

I Niedziela Męki Pańskiej

Tymi słowami Dawida rozpoczyna Kościół dzisiejszą Jutrznię, tchnącą prawdziwą powagą. Chrześcijanie dawniejsi, w niedziele i uroczyste święta tłumnie uczestniczący w nabożeństwie nocnym, modlitwę taką uważali sobie za obowiązek i szczęście prawdziwe, niepojęcie blisko zżywające człowieka z mocarną modlitwą Chrystusowej Oblubienicy. Z biegiem wieków, zbożny ten zwyczaj zaciera się nie tylko u ogółu wiernych. W opustoszałych…

Read More →

IV Niedziela Wielkiego Postu

Od pierwszych słów Introitu – Lætáre nazwana jest czwarta niedziela Postu, jedna z najsławniejszych w liturgicznym cyklu. Kościół zawiesza dzisiaj  smutek obrzędów pokutnych; o radości mówią nam śpiewy mszalne, odzywają się organy, milczące poprzedzających trzech niedzieli, Diakon przywdziewa dalmatykę, a tunikę subdiakon; wolno wreszcie na różową barwę zmienić pokutny fiolet szat liturgicznych. Przypominamy sobie te same zarządzenia…

Read More →

Nowi członkowie Archikonfraterni

Dnia 19 marca 2014 roku, w święto św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny oraz Patrona Kościoła Powszechnego, do poznańskiej kapituły Archikonfraterni zostali przyjęci nowi członkowie. Są to: Kasper Piskorski oraz Michał Ratajczak. Ceremonii przyjęcia przewodził dyrektor poznańskiej kapituły, X. Jan Jenkins. Obecnie poznańska kapituła Archikonfraterni liczy dziesięć osób, w tym: – 3 w stopniu Mistrza…

Read More →

III Niedziela Wielkiego Postu

Pamiętamy z pierwszej Niedzieli rozważania o Chrystusowych pokusach na puszczy. Widokiem tym Kościół krzepił odwagę Chrześcijan w potrójnej na ziemi walce: z ciałem, światem i szatanem – i sposobu tej walki uczył ukazaniem Boskiego Wzoru naszego. W tym samym celu przytacza dzisiaj z Ewangelii św. Łukasza ustęp mówiący o potędze i przebiegłości niewidzialnych wrogów człowieka….

Read More →