Msza czytana

Msza św. czytana:

  • palą się 2 świece
  • na ołtarzu: tablice ołtarzowe, klucz do tabernakulum, zamknięty mszał,
  • na kredencji: dzwonki, ampułki z winem i wodą, ręczniczek, talerzyk, patena, tabliczka lub modlitewnik z modlitwami papieża Leona XIII,
  • na pulpicie – mszalik (jeśli ksiądz zamierza czytać lekcję i ewangelię po polsku),
  • balaski – materiał przełożony na stronę wiernych,
  • w zakrystii na stole: biret, ornat, stuła, manipularz, cingulum, alba; pudełka z hostiami, welon na kielich i bursa, walizka z kielichem i cyborium; ampułka z wodą i tacka z ręczniczkiem do obmycia rąk.