Ministrant – Sługa Chrystusa

„Służyć przy ołtarzu… jest najwyższym przywilejem (z wyłączeniem kapłaństwa), którego może dostąpić osoba świecka”.1 Słowa te, wyjęte z podręcznika amerykańskiej kapituły Arcykonfraterni św. Szczepana, w sposób jasny i prosty ukazują główną powinność i istotę bycia ministrantem: służbę. Służbę, będącą wielkim darem łaski, wyróżnieniem, zaszczytem. Służbę, wypływającą z przywileju, niosącą jednak ze sobą także odpowiednie obowiązki….

Read More →

Słownik pojęć po łacinie (cz. I)

In plano – na podłodze (dotyczy Sanktuarium, czyli części Prezbiterium najbliższej ołtarzowi), Kredencja – stolik, na którym podczas Mszy Świętej stoją m. in. ampułki, patena, dzwonki i inne potrzebne przedmioty. Predella – część ołtarza spoczywająca na mensie, stanowiąca podstawę retabulum. Może być rzeźbiona lub dekorowana malowidłem. Sedilla – krzesło lub ławka, na której siedzi Celebrans…

Read More →

Rycerze przy Ołtarzu i Rycerze w każdym miejscu

Rycerze Ołtarza to tytuł, który nie jest nadawany ani dziewczętom, ani zniewieściałym chłopcom! Ołtarz jest skałą, na której Nasz Pan, Nasz Baranek, jest wywyższony w bezkrwawy sposób! Wy, chłopcy, służący przy tej Tajemnicy, powinniście do niej przystępować jak mężczyźni do swojego najważniejszego obowiązku, a zarazem największego przywileju! Z tego powodu żaden mięczak nie podąży za…

Read More →