Adoracja Najświętszego Sakramentu – przygotowanie i typowy przebieg.

Do Adoracji Najświętszego Sakramentu należy przygotować:

1. Na ołtarzu:

– 2 rzędy po 6 zapalonych świec,

– dodatkowe wieloramienne lichtarze (na ołtarzu lub stojakach obok) ze świecami,

– klucz do tabernakulum,

– dwa rozłożone korporały (jeden na, drugi przed tabernakulum),

– biała bursa oparta o świece po stronie Ewangelii,

– monstrancja – lekko na lewo od tabernakulum, frontem zwrócona w stronę Ewangelii.

2. Na stopniu:

– modlitewnik,

– dzwonek.

3. Na sedilli – welon naramienny.

4. W zakrystii:

– biała stuła,

– komża,

– biała kapa,

– rozpalony trybularz z łódką.

Typowy przebieg Adoracji:

1. Pieśń, otwarcie tabernakulum (dzwonek), zasypanie, okadzenie Najświętszego Sakramentu.

2. Różaniec, modlitwa do św. Michała Archanioła, modlitwa do św. Józefa za Kościół (modlitewnik Te Deum – strona 184).

3. Litania Loretańska do NMP (modlitewnik Te Deum – strona 104).

4. Modlitwa za papieża (modlitewnik Te Deum – strona 191).

5. Tantum ergo (modlitewnik Te Deum – strona 218), zasypanie, okadzenie Najświętszego Sakramentu, oracja, nałożenie welonu naramiennego.

6. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem (ministranci dzwonią i kadzą).

7. Odebranie welonu, Akty uwielbienia (modlitewnik Te Deum – strona 142).

8. Zamknięcie tabernakulum, dzwonek, pieśń.